Šta je neophodno uraditi pre početka elektronske fiskalizacije?

Pre otpočinjanja elektronske ili kako je neki nazivaju online fiskalizacije obveznik fiskalizacije je dužan da elektronskim putem Poreskoj upravi dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.

Pored toga, trgovac mora da pribavi i elektronske fiskalne uređaje. Prilikom nabavke ovih uređaja važno je proveriti da li oni sadrže softvere i procesore koji su odobreni od strane Poreske uprave, pošto će ovo biti jedan od preduslova za korišćenje istih.

Related Posts