HP Web Jetadmin – Kontrolišite svoju štampu

Poslovni trendovi pokreću korak od pojedinačnih zadataka ka složenim radnim tokovima i od centralizovane strukture ka distributivnijim okruženjima – sa filijalama i radnicima u telekomunikacijama.

Praćenje svih uređaja na mreži – uključujući one na udaljenim lokacijama – može trošiti IT resurse.

JetadminMPS SOftware

HP Web Jetadmin može vam uštedeti vreme sa njegovom sposobnošću automatskog otkrivanja IP adresa novog uređaja, brzog i jednostavnog postavljanja grupnih pravila i konfiguriranja ili promene mrežnih postavki uređaja za početno aktiviranje ili nakon instalacije.

Upotrebite HP Web Jetadmin kako biste pomogli optimizirati i zaštititi vaše snimke i ispise s efikasnim upravljanjem flotom štampača i izvštavanjem.

Optimizirajte upotrebu uređaja na mreži

Lako konfigurirajte svoju flotu za uštedu troškova – kao što je neispravno dvostrano štampanje.

Uspostavite pravila upravljanja flotom štampača  kao što su tko može pristupiti određenim specifikacijama HP Web Jetadmin i na kojim uređajima.
Uspostavite pravila krajnjeg korisnika za pomoć u kontroli troškova, poput pristupa boji ili zaštite osjetljivih podataka u poslovima ispisa.
Identificirajte uređaje koji su potencijalno nedovoljno iskorišteni ili sa određenom funkcionalnošću koje je moguće premestiti kako bi se zadovoljile promjenjive poslovne potrebe.

Pristupite kritičnim informacijama o flotom štampača – statusu, konfiguraciji, upozorenjima, grupama, zalihama i rešavanju problema – na jednom ekranu.

Related Posts

Your email address will not be published. Required fields are marked *