Šta je neophodno uraditi pre početka elektronske fiskalizacije?

Pre otpočinjanja elektronske ili kako je neki nazivaju online fiskalizacije obveznik fiskalizacije je dužan da elektronskim putem Poreskoj upravi dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno. Pored toga, trgovac mora da pribavi i elektronske fiskalne uređaje. Prilikom […]