Delatnosti koje neće morati da imaju fiskalnu kasu

Delatnosti koje neće morati da imaju fiskalnu kasu

 • 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
 • 49.32 Taksi prevoz
 • 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
 • 53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa
 • 61 Telekomunikacije
 • 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
 • 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja
 • 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju
 • 69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
 • 75.00 Veterinarske delatnosti
 • 84.30 Obavezno socijalno osiguranje
 • 85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje
 • 86 Zdravstvene delatnosti koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • 87, 88 Socijalna zaštita

Related Posts