Sunmi Android PIN Pad

Kompanija Sunmi Technologi sa sedištem u Šangaju, proizvođač POS terminala, lansirala je uređaj zasnovan na Androidu pod nazivom P2 Smartpad, koji se razlikuje od tipičnog PIN uređaja. Izgrađen je više kao tablet ili ručni mobilni POS terminal. P2 Smartpad radi na Sunmi OS, baziran na Android 9, i nudi 4-inch kolor touchscreen iznad tastera. Podržava […]

ONLINE prodaja raste a internet radnje moraju da izdaju fiskalne račune

ECommerce Srbija je ovog meseca objavio interesantno istraživanje koje Vam prenosimo u celosti. Elektronska trgovina u Srbiji je nastavila da beleži odlične rezultate, što se potvrdilo u najnovijem izveštaju Narodne Banke Srbije. Poslednjih par godina nižemo rekorde i ispisujemo istoriju. To smo nastavili i u prethodnoj godini i napravili smo neke zaista impresivne rezultate. Da […]

Par pravila

Da li pri svakom prometu morate da izdate i predračun? Predračun je fiskalni dokumet koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo. Svrha predračuna je da obavesti kupca dobara, odnosno korisnika usliuga o podacima od značaja za budući promet na malo, tj. budući primljeni avans za […]

Delatnosti koje neće morati da imaju fiskalnu kasu

Delatnosti koje neće morati da imaju fiskalnu kasu 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika 49.32 Taksi prevoz 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju 53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa 61 Telekomunikacije 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i […]

U čemu je prednost novog Sistema?

Prednost novog sistema je što će klasičan fiskalni račun na termalnom papiru koji brzo bledi biti zamenjen elektronskim fiskalnim računom. Ako bi sve to bilo dobro primenjeno, smanjio bi se obim dokumentacije s kojom privrednici moraju da barataju a samim tim i pojednostavilo poslovanje. A ako se stvari dalje zakomplikuju, onda će privrednici imati još […]

Šta može da se koristi kao fiskalni urađaj?

Da li kao elektronski fiskalni uređaj mogu da koristim i računar, tablet ili mobilni telefon? Ukoliko se opredelite za upotrebu navedenih uređaja potrebno je instalirati softver za kasu, lokalni procesor fiskalnih računa, kao i bezbednosni element. Potreban je i običan ili termalni štampač. Da li mi je potrebna kasa ili mogu da koristim neki drugi […]

Da li ćete imati troškove pri prelasku na novi model fiskalizacije?

Ne, država će u potpunosti preuzeti troškove obveznika fiskalizacije.   Obveznik fiskalizacije za finansijsku podršku može da se prijavi samo jednom  tokom trajanja Javnog poziva, koji je objavljen na sajtu Ministartva privrede, te je neophodno da pre apliciranja izvrši prijavu svojih poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija što može da učini preko portala ePorezi.   Postojeći […]

Kada i kako početi sa novim modelom fiskalizacije?

Kada počinje tranzicioni period i do kada moram u potpunosti da pređem na novi model?   Trancizioni period će početi 1. novembra 2021. godine. U tom periodu će poreski obveznici moći postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije, uz obavezu da svi fiskalni uređaji po prodajnom objektu moraju da budu u tranziciji.  U skladu sa […]

Šta podrazumeva novi model fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja (e-kase), putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom, a informacije o svakoj transakciji će se prosleđivati Poreskoj upravi u realnom vremenu. QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci […]

Da li je moguće na fiskalni račun staviti reklamne poruke?

Fiskalni račun može sadržati reklamne poruke u skladu sa zakonom. Na fiskalnom računu mogu da se iskazuju i brojevi telefona, i drugi podaci u tekstualnom formatu koji su značajni obvezniku fiskalizacije i/ili kupcu dobara, odnosno korisniku usluga. Ovi podaci (reklamne poruke, brojevi telefona…) ne smeju biti prikazani istim fontom kao i ostali podaci na fiskalnom […]

Koje podatke mora da sadrži fiskalni račun?

Fiskalni račun obavezno sadrži sledeće podatke: 1) vrstu računa (promet ili avans); 2) tip transakcije (prodaja ili refundacija); 3) naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora; 4) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije; 5) PIB pravnog lica, odnosno obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak […]