Koje podatke mora da sadrži fiskalni račun?

Fiskalni račun obavezno sadrži sledeće podatke:

1) vrstu računa (promet ili avans);

2) tip transakcije (prodaja ili refundacija);

3) naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora;

4) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije;

5) PIB pravnog lica, odnosno obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, ako je korisnik isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;

6) naziv, šifru ukoliko je obveznik fiskalizacije koristi za označavanje dobra, odnosno usluge, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge;

7) specifikaciju poreskih stopa;

8) iznos poreza po poreskim stopama;

9) ukupan iznos poreza;

10) vrednost prometa po poreskim stopama;

11) ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;

12) dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa;

13) jedinstveni redni broj fiskalnog računa;

14) jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu transakcije;

15) Dvodimenzionalni bar-kôd (eng. QR – Quick Response) za verifikaciju koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi;

16) poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba.

Related Posts