Muke oko digitalizacije

Sasvim obična priča novog korisnika digitalne kase.   Prošle godine sam videla u jutarnjem programu da Siniša Mali priča o fiskalizaciji. Toliko je puta bio da sam zapamtila i ono da država daje subvencije, i da je u pitanju oko 200 eura i da će spisak onih koji prelaze na korišćenje kasa biti veliki. Nije […]

Delatnosti koje neće morati da imaju fiskalnu kasu

Delatnosti koje neće morati da imaju fiskalnu kasu 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika 49.32 Taksi prevoz 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju 53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa 61 Telekomunikacije 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i […]

Koje su obaveze poreskih obveznika u sistemu PDV-a a Koja je uloga države prilikom uvođenja novih kasa?

Koje su obaveze poreskih obveznika u sistemu PDV-a? Poreski obveznici u sistemu PDV-a, dužni su da nabave nove moderne elektronske naplatne uređaje (ENU) i da ih registruju kod Poreske uprave. Pored toga, svi elektronski naplatni uređaji (ENU) će morati elektronski da se povežu sa Poreskom upravom, što će zahtevati njihovu promenu ili nadogradnju. To će, prema […]