Kafići, prodavnice i ostali, šta raditi?

Vlasnici kafića, prodavnica i drugih firmi koje izdaju fiskalne račune moraće da nadograde stare fiskalne kase. Procesor fiskalnih računa je novi uređaj kojim će kasa biti povezana sa Poreskom upravom. Na ovaj način poreskim inspektorima biće omogućeno da prate izdavanje računa. Istog momenta, kada se neka roba naplati i prođe kroz fiskalnu kasu, Poreska uprava će dobiti podatak o ceni, mestu i vremenu.

Da bi novi sistem bio funkcionalan, svaki preduzetnik koji koristi fiskalnu kasu, moraće da poseduje internet vezu. U Srbiji posluje oko 230 hiljada trgovaca i ugostitelja koji izdaju fiskalne račune i koji će morati da nabave dodatnu tehnologiju.

Usklađivanje zakona o novoj fiskalizaciji do kraja 2021. godine

Očekuje se i da Vlada Republike Srbije donese dve uredbe:

  • Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja – u primeni od 1. januara 2022. godine
  • Uredbu o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi – u primeni od 1. jula 2021. godine.

Očekuje se da Poreska uprava donese Tehnički vodič za primenu pojedinih odredaba Zakona i podzakonskih akata koji bi trebala da objavi na svojoj zvaničnoj Internet stranici.

Početak primene novog zakona je predviđen za 2022. god, kako bi se u međuvremenu donela podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona, a obveznici fiskalizacije imali dovoljno vremena da usklade svoje poslovanje sa odredbama novog zakona

Related Posts