Upravljanje dokumentima

Upravljajte vašim biznisom dok mi upravljamo vašim dokumentima. Pratite, pristupajte, upravljajte i snimite digitalne datoteke sa bilo kog mesta, sa bilo kojeg mesta na svetu. DMS rešenja donose lakoću, efekasnost i pouzdanost. Upravljanje dokumentima počinje od prijema I skeniranja do skladištenja na nekoj lokaciji. Sigurnost i način njihovog pronalaska je veliki izazov sa svaku kompaniju. […]

Upravljanje štampačima

Svojim klijentima pružamo mogućnost da kontrolišu svoju štampu, korišćenjem MPS (Managed Print Services) usluga eksternog provajdera koji upravlja flotom štampača I obezbeđuje njen softverski daljinski nadzor 24/7/365. Sa našim MPS ugovorom preuzimamo održavanje flote štampača sa nizom usluga vezanih za efikasno funkcionisanje štampača, skenera, fotokopir i faks mašina te obezbeđujemo da su uvek dobro obezbeđeni […]

Rentiranje aparata

Rentiranje ili Outsourcing je rešenje koje će kompaniji doneti ušedu od najamanje 30% Kako? Najčešće, kod rentiranja koristimo multifunkcijski uređaj  na kojem je  cena otiska samog uređaja značajno manja od cene otiska pojedinačnih uređaja Vaše flote. Pažljivo i na osnovu analize biramo uređaje koji će zadovoljavati potrebe firme, time će broj uređaja biti adekvatan i smanjiće […]

EFTPOS & POS blagajne

Jedan smo od najvećih pružalaca usluge održavanja POS i EFTPOS terminala Priprema uređaja za rad uređaja, ponuda pripadajućeg softverskog rešenja, LPRF,  dodatna oprema, učitavanje aplikacija, ažuriranje firmware-a, tehnička podrška, servis, brendiranje uređaja samo su deo usluga koje pružamo Preko partnerske mreže za hardver i softver prisutni smo u svim delovima Srbije što nam omogućava bržu […]