Upravljanje štampačima

Svojim klijentima pružamo mogućnost da kontrolišu svoju štampu, korišćenjem MPS (Managed Print Services) usluga eksternog provajdera koji upravlja flotom štampača I obezbeđuje njen softverski daljinski nadzor 24/7/365.

Sa našim MPS ugovorom preuzimamo održavanje flote štampača sa nizom usluga vezanih za efikasno funkcionisanje štampača, skenera, fotokopir i faks mašina te obezbeđujemo da su uvek dobro obezbeđeni svim konzumativima

Osobine MPS-a:

– Najnovija Tehnologija,
– Smanjen uticaj na životnu sredinu,
– Niska cena po stranici,
– Moćni izveštaji,
– Smanjen trošak vlasništva,
– Upravljanje potrošnim materijalom,
– Optimizacija uređaja,
– Podrška na licu mesta.

Zašto MPS:

– Izrada projekta uključuje predlog hardvera, softvera i usluge, dokumentovanje i testiranje predloženih tehnologija kao i potvrdu o usklađenosti sa postojećom politikom štampe kao i, konačnu, procenu uštede. Pronalaženje rešenja za optimizaciju načina na koji Vaša kompanija, trenutno, funkcioniše u štampi.,
– Tokom celokupnog trajanja projekta, kroz kontinualan, proaktivni, nadzor celokupne flote uređaja, pripremićemo za vas analize kako bi Vam prikazali sve aspekte efikasnosti celokupnog sistema.,
– Sve aktivnosti vezane za instalaciju hardvera i softvera, kao i implementaciju usluge će biti raspoređene tako da uticaj na Vaše svakodnevno poslovanje bude minimalan.
Novi uređaji i softver će biti instalirani, postojeći uređaji uključeni ili uklonjeni u skladu sa dogovorenim rasporedom radi što lakšeg prelaza sa stare na novu tehnologiju,

– Naša usluga upravljanja projektom osigurava sprovođenje rešenja za optimizaciju štampe u skladu s dogovorenim parametrima, kako bi implementacija tekla bez problema i kako bi sveli na minimum smetnje u Vašem poslovanju tokom njenog sprovođenja, za šta je zadužen naš Projektni tim,
– Kako bismo obezbedili besprekorno funkcionisanje rešenja konstantno ćemo sprovoditi održavanje i upravljanje svim elementima. Nadzor i servisi, preventivni i redovni, obezbediće ažurnosti i pouzdanost svih uređaja.

Glavni cilj MPS-a je da uređaji koje koristi klijent uvek budu dostupni za korišćenje i time održe kontinuitet u poslovanju.