Upravljanje dokumentima

Upravljajte vašim biznisom dok mi upravljamo vašim dokumentima.

Pratite, pristupajte, upravljajte i snimite digitalne datoteke sa bilo kog mesta, sa bilo kojeg mesta na svetu.

DMS rešenja donose lakoću, efekasnost i pouzdanost.

Upravljanje dokumentima počinje od prijema I skeniranja do skladištenja na nekoj lokaciji. Sigurnost i način njihovog pronalaska je veliki izazov sa svaku kompaniju.

Šta je, zapravo, DMS? DMS je:

– Struktuirano odlaganje svih dokumenata koje se ogleda kroz:

           Pretvaranje u format dokumenata za dugotrajno arhiviranje (TIFF, PDF, PDF/A),
           Upravljanje verzijama dokumenata,
           Upravljanje pravima pristupa,
           Struktuirano pretraživanje kroz atribute i full-text pretraživanje.

– Zatim, DMS je dugotrajno, nepromenljivo i sigurno arhiviranje kroz čuvanje dokumenata na diskovima, pri čemu možete  izvršiti odabir pouzdanog a jeftinijeg medija za čuvanje i brisanje dokumenata nakon isteka vremena čuvanja zapisa.

– DMS podrazumeva i digitalni tok i automatski podsetnik što znači:
           Spontano prosleđivanje dokumenata drugim korisnicima,
           Kruženje dokumenata prema unapred zadatom toku.

Glavne DMS pogodnosti su:

– centralizacija podataka i dokumenata,
– lokalni i udaljeni pristup,
– brzo i efikasno pronalaženje,
– integracije sa poslovnim i tehničkim aplikacijama,
– visoka sigurnost kroz definisanje prava pristupa.

Ostale prednosti DMS-a svakako su:

– lakši pristup informacijama,
– upravljanje stanjima obrade dokumenata (verziranje),
– podrška u nastajanju dokumenata (upravljanje templejtima),
– automatizacija poslovnog procesa ili workflow,
– zaštita kroz definisanje prava pristupa,
– pristup svim informacijama direktno sa radnog mesta,
– arhiviranje svakog dokumenta samo jednom,
– znatno smanjenje troškova kroz bržu obradu dokumenata i povećanu efikasnost