EFTPOS & POS blagajne

Jedan smo od najvećih pružalaca usluge održavanja POS i EFTPOS terminala

Priprema uređaja za rad uređaja, ponuda pripadajućeg softverskog rešenja, LPRF,  dodatna oprema, učitavanje aplikacija, ažuriranje firmware-a, tehnička podrška, servis, brendiranje uređaja samo su deo usluga koje pružamo

Preko partnerske mreže za hardver i softver prisutni smo u svim delovima Srbije što nam omogućava bržu interakciju sa klijentima

EFTPOS & POS blagajne

Potrudili smo se da zaokružimo ponudu kada je su  u pitanju nabavka, instalacija, manipulacija I održavanje koracima:

Priprema uređaja

  • učitavanje aplikacija i operativnog sistema
  • ažuriranje firmware-a
  • instalacijom dodatne opreme

Dostava i instalacija uređaja

Preko mreže partnera prisutni smo u svim delovima Srbije, što nam omogućava brzu dostavu i instalaciju opreme na Vašoj lokaciji

Edukacija korisnika

Naši saradnici edukovaće Vaše prodajno osoblje kako biste iskoristili sve funkcionalnosti naručenog rešenja, nezavisno da li se radi o EFPTOS ili POS terminalu

Help desk prvog i drugog nivoa

Partnerski kontakt centar pruža podršku klijentima i krajnjim korisnicima. U njemu na pitanja odgovaraju stručnjaci u više nivo pomoći, zavisno o prirodi problema i resursima potrebnim za njegovo rešenje.

Održavanje i servis uređaja

Mi smo jedan je od najvećih pružalaca usluge održavanja POS i EFTPOS uređaja u Srbiji. Strateški raspoređenim sertifikovanim serviserima i putem lokalnih servisnih centara pokrivamo celokupnu teritoriju Srbije.

Rentiranje EFTPOS/POS uređaja i opreme

Usluga rentiranaj obuhvata celokupnu ponudu po sistemu

‘E fiskalizacija – ključ u ruke’

i sastoji se od teminala, softvera, LPRF uređaja I adekvatnog programskog paketa uz odabir uparivanja uređaja I tipa internet konekcije koji klijentu najviše odgovara

Pored toga, na raspolaganju je i podrška, uz održavanje terminala na Vašoj lokaciji s rokom intervencije za 24 sata, osiguran servis i zamenski uređaj ukoliko to stepen kvara nalaže