Rentiranje aparata

Rentiranje ili Outsourcing je rešenje koje će kompaniji doneti ušedu od najamanje 30%

Kako?

Najčešće, kod rentiranja koristimo multifunkcijski uređaj  na kojem je  cena otiska samog uređaja značajno manja od cene otiska pojedinačnih uređaja Vaše flote.

Pažljivo i na osnovu analize biramo uređaje koji će zadovoljavati potrebe firme, time će broj uređaja biti adekvatan i smanjiće se mogućnost preopterećenja ili nedovoljnog korišćenja pojedinačnih štampača.

Rentiranje štampača

Ne namećemo Vam rešenje – stvaramo ga prema Vašim potrebama

Mi u Tech Partner Team-u smatramo da je to jedini ispravan način za dugoročni poslovni odnos trudeći se da budemo jednostavni, efikasni i pre svega iskreni

Kreiramo pakete rente prilagođene klijentu gde u mesečnu cenu zakupa aparata uključujemo određen broj otisaka, servis, popravke, potrošni materijal i sve rezervne delove, osim papira.
Paket se pravi po potrebama firme uz prethodnu analizu i studiju slučaja o smanjenju troškova

Vi plaćate samo cenu po kopiji preko dogovorenog baznog paketa kopija

Mi vam besplatno obezbeđujemo: fotokopir aparat, potrošni materijal (toner, ink, drum, waste…), softverski nadzor štampača, rezervne delove i servisnu podršku

Outsourcing model (OUTM) za preduzeća nudi niz prednosti a samo neke od njih su:

Pouzdanost rešenja – zastoji u radu po ovom modelu su praktično svedeni na minimum zahvaljujući konstantom nadzoru nad flotom opreme i blagovremenom reakcijom u slučaju problema, kao i dostupnostšću  zamenskih uređaja.

Mogućnost planiranja i tansparentnost troškova – svi troškovi OUTM prikazani su na jedanom dokumentu – fakturi na mesečnom nivou koja sadrži sve ugovorom definisane troškove nastale u toku jednog meseca. Nema skrivenih troškova,  a mogućnost bilo kakve zloupotrebe ne postoji ili je svedena na minimum.

Investiciona ulaganja – Capex prelazi u Opex, ne postoji obimna administracija vezana za osnovna sredstva, popise i slično. Laka tranzicija u slučaju povećanja/smanjenja potreba za novom opremom, migracija na rentabilne modele bez brige o tome šta učiniti sa uređajima koji više nisu adekvatni za upotrebu.

Prekompozicija ljudskih resursa – na poslove koji su od većeg interesa za korisnika ,dok poslovi koji su oduzimali vreme prelaze na davaoce usluge OUTM.