Gde će se čuvati svi računi kod e-fiskalizacije?

Elektronska fiskalizacija, podrazumeva da se registar kase poveže sa Poreskom upravom, odnosno da se svi izdati fiskalni računi objavljuju na internetu (i skladište), a da se provera može izvršiti elektronski ili putem SMS poruka.

Aktuelni model fiskalizacije koji je na snazi od 2005, a koji podrazumeva registar kase i izdavanje fiskalnih računa, pokazao se kao prevaziđen i podložan raznim manipulacijama. Osim toga što je trenutni sistem kompleksan i zastareo, Poreska uprava nema informaciju o prometu roba i usluga u realnom vremenu, pa se samim tim ne vrše komparativne analize sa podacima sa poreskih prijava i uporedne analize oporezivog prometa za poreskog obveznika što dovodi do širenja sive ekonomije.

Related Posts