• HP – Web Jetadmin (MPS)

Poslovni trendovi pokreću korak od pojedinačnih zadataka ka složenim radnim tokovima i od centralizovane strukture ka distributivnijim okruženjima
Praćenje svih uređaja na mreži – uključujući one na udaljenim lokacijama može trošiti IT resurse
HP Web Jetadmin može vam uštedeti vreme sa njegovom sposobnošću automatskog otkrivanja IP adresa novog uređaja, brzog i jednostavnog postavljanja grupnih pravila i konfigurisanja ili promene mrežnih postavki uređaja za početno aktiviranje ili nakon instalacije.

Optimizirajte upotrebu uređaja na mreži

  • Lako konfigurišite svoju flotu za uštedu
  • Uspostavite pravila upravljanja flotom štampača kao što su ko može pristupiti određenim specifikacijama HP Web Jetadmin i na kojim uređajima.
  • Uspostavite pravila krajnjeg korisnika za pomoć u kontroli troškova, poput pristupa kolor štampi ili zaštite osetljivih podataka u procesima štampe.
  • Identifikujte uređaje koji su potencijalno nedovoljno iskorišćeni ili sa određenom funkcionalnošću koje je moguće premestiti kako bi se zadovoljile promenjive poslovne potrebe.
  • Pristupite kritičnim informacijama o floti štampača – statusu, konfiguraciji, upozorenjima, grupama, zalihama i rešavanju problema.

Upotrebite HP Web Jetadmin kako biste optimizovali i zaštitili vaše podatke i ispise s efikasnim upravljanjem i izvštavanjem.