Shopsy (POS Software)

Šta je Shopsy?

Maloprodajni informacioni sistem koji se sastoji od Shopsy back office-a i Shopsy poreske kase. Shopsy omogućava vlasnicima preduzeća da urade sledeće:

  • Naručivanje i prodaja robe i usluga
  • Izdavanje fiskalnih računa preko mobilne kase
  • Sveobuhvatan pregled prodaje i poslovanja
  • Pregled i upravljanje zalihama

Prednosti Shopsy sistema

  • Sigurno skladište u oblaku
  • Automatska nadogradnja na nove verzije programa na zahtev korisnika
  • Praćenje velikih zakonskih promena tako da ne morate
  • Puna podrška GDPR-a zbog novog evropskog zakonodavstva
  • Drastično smanjenje upotrebe papira u vašim svakodnevnim poslovnim operacijama, kao i pojednostavljivanje poslovnih procesa, ušteda vremena i novca.
  • U slučaju sezonskog poslovanja ili nekorišćenja, možete označiti sistem kao neaktivan i smanjiti svoje mesečne troškove korišćenja.