CANON – uniFLOW (MPS)

Brz, moćan i krajnje jednostavan za upotrebu omogućiće vam da po najpovoljnijoj ceni odštampate sve što poželite i da pri tom tačno znate koliko i gde ste uštedeli.

Ovaj softver to čini pomoću nadzora: ko, gde i kako štampa a pomoću automatskog preusmeravanja štampanja na najekonomičnije uređaje.

Njegovom upotrebom rukovodioci dobijaju efikasniju kontrolu i upravljanje nad celom flotom štampača a sama organizacija štedi novac u svom budžetu i vreme svojih zaposlenih.

uniFLOW Vam obezbeđuje viši nivo sigurnosti ispisa jer se više neće dešavati da dokumenta stoje na štampaču po nekoliko sati ili ceo dan, niti će se dešavati da neko uzme Vaša dokumenta sa štampača.

Štampa dokumenata će početi tek nakon što se korisnik koji je zadao štampu identifikuje na uređaju pomoću nekog od raspoloživih metoda identifikacije i odabere iz liste dokument koji će štampati.