Muke oko digitalizacije

Sasvim obična priča novog korisnika digitalne kase.   Prošle godine sam videla u jutarnjem programu da Siniša Mali priča o fiskalizaciji. Toliko je puta bio da sam zapamtila i ono da država daje subvencije, i da je u pitanju oko 200 eura i da će spisak onih koji prelaze na korišćenje kasa biti veliki. Nije […]

Opširno – Šta uraditi kada dođe do prekida Internet veze?

U slučaju prekida Internet veze obveznik fiskalizacije dužan je dostaviti PU podatke o izdatim fiskalnim računima odmah po uspostavljanju Internet veze, a najkasnije u roku pet dana od dana izdavanja računa. Kako loša Internet konekcija nije retkost, proizvođači softvera su pri izradi softverskog rešenja imali to na umu pa su omogućili da program za elektronsku fiskalizaciju automatski […]

Novi zakon o fiskalizaciji

Novi zakon o fiskalizaciji će zasigurno otkloniti uočene nedostatke sadašnjeg sistema fiskalizacije: postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa, redovno servisiranje, čuvanje kontrolnih traka, i dr. Na ovaj način se posledično smanjuju troškovi poslovanja, ukida nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent za celu privredu. Nacrtom zakona o fiskalizaciji predloženo je da obveznik fiskalizacije, u trenutku prometa na malo, uključujući […]

Koje su obaveze poreskih obveznika u sistemu PDV-a a Koja je uloga države prilikom uvođenja novih kasa?

Koje su obaveze poreskih obveznika u sistemu PDV-a? Poreski obveznici u sistemu PDV-a, dužni su da nabave nove moderne elektronske naplatne uređaje (ENU) i da ih registruju kod Poreske uprave. Pored toga, svi elektronski naplatni uređaji (ENU) će morati elektronski da se povežu sa Poreskom upravom, što će zahtevati njihovu promenu ili nadogradnju. To će, prema […]