KORNIT napreduje na tržištu digitalnog tekstila

Prenosimo Vam jednu vest koja ide u prilog našoj tvrdnji da je štampa svakodnevni deo naših života. Ovoga puta, u pitanju je moda! Sa svojom novom INK fabrikom vrednom 25 miliona dolara, cilj kompanije KORNIT je milijardu dolara u prodaji hardvera, softvera i mastila do 2026. Tržište digitalne štampe na tekstilu zrelo je za rast. Procene […]

Šta je sistem za upravljanje dokumentacijom?

Sistem za upravljanje dokumentacijom u informatičkom smislu je skup računarskih programa koji se koriste za skladištenje elektronskih dokumenata i skeniranih papirnih dokumenata, kao i za praćenje dokumenata kroz njihov životni ciklus. DMS – skraćenica od engleskog termina „Document Management System“ služi za skeniranje, upravljanje (workflow) i arhiviranje papirnih i elektronskih dokumenata. DMS se može posmatrati […]