Šta kada se prekine veza?

Kakva je procedura u slučaju prekida Internet veze? Ako dođe do prekida Internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa, poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično odmah nakon uspostavljanja Internet veze, a najkasnije pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.

Procesor fiskalnih računa

Šta je procesor fiskalinih računa? Procesor fiskalnih račun (PFR), je element elektronskog fiskalnog uređaja, koji može biti hardverski i/ili softverski prema konstrukciji, a prema lokaciji na kojoj funkcioniše može biti : lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) ako je na lokaciji izdavanja računa (u okviru kog imamo i razvojni L-PFR); ili virtualni (V-PFR) ako je u […]

Da li ćete imati troškove pri prelasku na novi model fiskalizacije?

Ne, država će u potpunosti preuzeti troškove obveznika fiskalizacije.   Obveznik fiskalizacije za finansijsku podršku može da se prijavi samo jednom  tokom trajanja Javnog poziva, koji je objavljen na sajtu Ministartva privrede, te je neophodno da pre apliciranja izvrši prijavu svojih poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija što može da učini preko portala ePorezi.   Postojeći […]

Šta podrazumeva novi model fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja (e-kase), putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom, a informacije o svakoj transakciji će se prosleđivati Poreskoj upravi u realnom vremenu. QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci […]