Šta znači „IPM“?

Brzina štampanja se često navodi u PPM (broj stranica u minuti), ali to može da obmanjujuće, jer će vrednost varirati u zavisnosti od sadržaja stranice i postavke rezolucije. Umesto toga, Canon koristi IPM (slike u minuti) merenja. Ona su preciznija, jer se zasnivaju na otiscima standardnih ISO stranica za testiranje koje sadrže razni tekst, grafikone i slike odštampane u fiksnoj rezoluciji. Boj slika u minuti pruža mnogo jasniji u stvarne brzine štampača.