Analiza globalnog Android POS tržišta 2022 do 2026.

Preneto The Expresswire Tržiište POS Androida ima kod nas svoj uspon zahvaljujući eFiskalizaciji. Tbog toga nam je bilo interesantno da vam prenesemo deo teksta globalnog izveštaj „Android POS Market“ koje pruža analitičku kalkulaciju glavnih izazova sa kojima se ovo tržište suočava trenutno i u narednim godinama. To može pomoći učesnicima na tržištu da razumeju probleme […]