ONLINE prodaja raste a internet radnje moraju da izdaju fiskalne račune

ECommerce Srbija je ovog meseca objavio interesantno istraživanje koje Vam prenosimo u celosti. Elektronska trgovina u Srbiji je nastavila da beleži odlične rezultate, što se potvrdilo u najnovijem izveštaju Narodne Banke Srbije. Poslednjih par godina nižemo rekorde i ispisujemo istoriju. To smo nastavili i u prethodnoj godini i napravili smo neke zaista impresivne rezultate. Da […]

Da li je baš u svim situacijama rada obavezno štampanje papirnog računa?

U skladu sa Pravilnikom o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“ broj 31/21, 99/21) obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun idaje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga u štampanoj formi, a koja omogućava proveru fiskalnog računa, u skladu sa […]

Šta kada se prekine veza?

Kakva je procedura u slučaju prekida Internet veze? Ako dođe do prekida Internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa, poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično odmah nakon uspostavljanja Internet veze, a najkasnije pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.

Da li je moguće na fiskalni račun staviti reklamne poruke?

Fiskalni račun može sadržati reklamne poruke u skladu sa zakonom. Na fiskalnom računu mogu da se iskazuju i brojevi telefona, i drugi podaci u tekstualnom formatu koji su značajni obvezniku fiskalizacije i/ili kupcu dobara, odnosno korisniku usluga. Ovi podaci (reklamne poruke, brojevi telefona…) ne smeju biti prikazani istim fontom kao i ostali podaci na fiskalnom […]

Novine Zakona o (online) fiskalizaciji

Novine su uvek problem… Dok se ne naviknemo. U ovom slučaju su neizbežne pa je svakako bolje da se portudimo i saznamo što više. Spomenićemo neke od najvažnijih operativnih novina u odnosu trenutno važeći Zakon o fiskalnim kasama: primljeni avansi za promet na malo prvi put se definišu kao predmet fiskalizacije; predmet fiskalizacije je svaki […]