Par pravila

Da li pri svakom prometu morate da izdate i predračun? Predračun je fiskalni dokumet koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo. Svrha predračuna je da obavesti kupca dobara, odnosno korisnika usliuga o podacima od značaja za budući promet na malo, tj. budući primljeni avans za […]

Šta može da se koristi kao fiskalni urađaj?

Da li kao elektronski fiskalni uređaj mogu da koristim i računar, tablet ili mobilni telefon? Ukoliko se opredelite za upotrebu navedenih uređaja potrebno je instalirati softver za kasu, lokalni procesor fiskalnih računa, kao i bezbednosni element. Potreban je i običan ili termalni štampač. Da li mi je potrebna kasa ili mogu da koristim neki drugi […]

Procesor fiskalnih računa

Šta je procesor fiskalinih računa? Procesor fiskalnih račun (PFR), je element elektronskog fiskalnog uređaja, koji može biti hardverski i/ili softverski prema konstrukciji, a prema lokaciji na kojoj funkcioniše može biti : lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) ako je na lokaciji izdavanja računa (u okviru kog imamo i razvojni L-PFR); ili virtualni (V-PFR) ako je u […]

Šta podrazumeva novi model fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja (e-kase), putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom, a informacije o svakoj transakciji će se prosleđivati Poreskoj upravi u realnom vremenu. QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci […]

Ko je sve obveznik nove digitalne fiskalizacije?

Novim zakonom značajno se proširuje opseg fiskalizacije na sve preduzetnike i sva privredna društva koja obavljaju promet na malo (osim onih koji su posebno izuzeti zakonom) te samim tim neke industrije koje ranije nisu bili obveznici, moraće da budu. Budući da bi iz tehničkih i funkcionalnih karakteristika, odnosno razloga, kod određenih delatnosti sprovođenje postupka fiskalizacije […]