Šta je sistem za upravljanje dokumentacijom?

Sistem za upravljanje dokumentacijom u informatičkom smislu je skup računarskih programa koji se koriste za skladištenje elektronskih dokumenata i skeniranih papirnih dokumenata, kao i za praćenje dokumenata kroz njihov životni ciklus. DMS – skraćenica od engleskog termina „Document Management System“ služi za skeniranje, upravljanje (workflow) i arhiviranje papirnih i elektronskih dokumenata. DMS se može posmatrati […]