Kada i kako početi sa novim modelom fiskalizacije?

Kada počinje tranzicioni period i do kada moram u potpunosti da pređem na novi model?   Trancizioni period će početi 1. novembra 2021. godine. U tom periodu će poreski obveznici moći postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije, uz obavezu da svi fiskalni uređaji po prodajnom objektu moraju da budu u tranziciji.  U skladu sa […]

Koje su obaveze poreskih obveznika u sistemu PDV-a a Koja je uloga države prilikom uvođenja novih kasa?

Koje su obaveze poreskih obveznika u sistemu PDV-a? Poreski obveznici u sistemu PDV-a, dužni su da nabave nove moderne elektronske naplatne uređaje (ENU) i da ih registruju kod Poreske uprave. Pored toga, svi elektronski naplatni uređaji (ENU) će morati elektronski da se povežu sa Poreskom upravom, što će zahtevati njihovu promenu ili nadogradnju. To će, prema […]