Avansi i povrat novca

kako će se evidentirati virmanska uplata koja je starija od izdavanja fiskalnog računa Avans Prodaja? U slučajevima kada je kupac virmanski uplatio robu ili uslugu, a prodavac nije dobio evidentiranu uplatu na bankovnom računu istog tog dana, obveznik fiskalizacije dužan je sledećeg radnog dana izdati fiskalni račun Avans Prodaja (AP) koji sadrži datum uplate. ESIR […]